Jsons Integritetspolicy

Denna policy gäller Jsons (J:son Handels AB inklusive dotterbolag) kunder och användare av våra tjänster. Json arbetar för att din integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Vi har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas. Innehållet i policyn kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen när du besöker oss online nästa gång. Json är ansvarigt för dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Dina personuppgifter lagras i Sverige.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Vi behandlar endast det som behövs och som du lämnar till oss för att vi ska kunna leverera till dig som kund antingen som privatperson eller som företagskund. Namn, ev. personnummer, företag, titel, kontaktuppgifter ex adress, telefonnummer och e-postadress. Fakturaadress och Leveransadress. Användarnamn och lösenord.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Vi behöver dina personliga uppgifter för följande ändamål: 
• För att bearbeta dina beställningar (t.ex. ditt namn, adress, födelsedatum) 
• För att via SMS kunna avisera om leveransstatus (t.ex. ditt mobilnummer) 
• För att kunna skicka marknadsföring t.ex. nyhetsbrev, SMS (t.ex. din e-postadress, mobilnummer, ditt namn och din postadress) 
• För att kunna kontakta dig i händelse av något problem med leveransen av din order (t.ex. telefonnummer, adress) 
• För att kunna svara på dina frågor och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster (t.ex. din e-postadress) 
• För att kunna analysera dina personuppgifter för att förse dig med relevant marknadsföring, erbjudanden och information (t.ex. namn, köpvanor) 
• För att kunna skicka enkäter och ge dig möjlighet att påverka vårt erbjudande och service (t.ex. din e-postadress) 

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Efter det kommer dina uppgifter raderas. Vi kan inte ta bort dina data när det finns ett legalt lagringskrav, såsom bokföringslagen eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande.

Vad har du för rättigheter?

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort.

Du har även rätt att, en gång per år kostnadsfritt, begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig. Begäran gör du genom att skicka ett undertecknat brev till vårt huvudkontor.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex. nyhetsbrev).

Vill du återkalla ditt medgivande kan du skicka email till gdpr@jsonhandels.se eller använda den avregistreringsfunktion som finns i varje utskick (nyhetsbrev, SMS).

För att få registerutdrag, rättning eller ansöka om radering, kontakta oss skriftligen tillsammans med godkänd identifikationshandling:
J:son Handels AB
Västergatan 15
335 30 Gnosjö

Vem får tillgång till uppgifterna?

Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Json. Data som vidarebefordras till tredje part, till exempel speditörer i samband med leveranser av gods används endast för att möta Jsons åtaganden gentemot dig. Json kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysnings- eller inkassoföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. I kommunikation med dig som kund via webben skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering via SSL.

I de fall dina personuppgifter behöver delas med annan part för att fullgöra vårt avtal så tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal.

Cookies

Json använder cookies för statistik, marknadsföringsändamål samt för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse.

 

Personuppgiftsansvarig

J:son Handels AB 
Västergatan 15
335 30 Gnosjö
Sverige

Telefon: +46 (0)370–925 25
E-post: gdpr@jsonhandels.se

Organisationsnummer: 556224-7998

VD och behörig företrädare: Alexander Johansson

Vill du handla nu? Kontakta oss så hjälper vi dig med vad du behöver.

Kontakta oss